سوالات

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تجربی ریاضی انسانی هنر و زبان

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، به اطلاع می‌رساند، سؤالات هریک ازگروههای آزمایشی به  شرح زیر در سایت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزیز قرار می‌گیرد.

ضمناً کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰(داخل کشور) ، از ساعت ۲۰ روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ و کلید اولیه سؤالات (خارج از کشور)، روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶  از طریق همین سایت قابل دریافت می‌باشد

۱سؤالات گروه آزمایشی  هنر (ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
۲سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰)  دفترچه عمومی  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصیدفترچه اختصاصی ویژه علوم و معارف اسلامی
دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی
۳سؤالات گروه آزمایشی ریاضی(ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
۴سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی
دفترچه اختصاصی   بهیاری
۵سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲)دفترچه عمومیدفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسیدفترچه اختصاصی زبان انگلیسیدفترچه اختصاصی زبان آلمانی‌وفرانسه
۶سؤالات خارج از کشور (ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳)دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیدفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر
دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)
دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی
دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی
دفترچه اختصاصی گروه زباندفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه