سوالات

دانلود دفترچه سوالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تجربی ریاضی انسانی هنر و زبان

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت‌كننده در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰، به منظور دسترسي هرچه سريع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي، به اطلاع مي‌رساند، سؤالات هريك ازگروههاي آزمايشي به  شرح زير در سايت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزيز قرار مي‌گيرد.

ضمناً كليد اوليه سؤالات آزمون سراسري سال ۱۴۰۰(داخل كشور) ، از ساعت ۲۰ روز دوشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ و كليد اوليه سؤالات (خارج از كشور)، روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶  از طريق همين سايت قابل دريافت مي‌باشد

۱سؤالات گروه آزمايشي  هنر (ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹)دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسيدفترچه اختصاصي
۲سؤالات گروه آزمايشي علوم انساني (ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰)  دفترچه عمومي  دفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسيدفترچه اختصاصيدفترچه اختصاصي ويژه علوم و معارف اسلامي
دفترچه عمومی ویژه علوم و معارف اسلامی
۳سؤالات گروه آزمايشي رياضي(ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰)دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسيدفترچه اختصاصي
۴سؤالات گروه آزمايشي علوم تجربي (ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱)دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسيدفترچه اختصاصي
دفترچه اختصاصی   بهیاری
۵سؤالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي (ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲)دفترچه عموميدفترچه فرهنگ و معارف اقليت‌هاي ديني و زبان‌هاي خارجي غيرانگليسيدفترچه اختصاصي زبان انگليسيدفترچه اختصاصي زبان آلماني‌وفرانسه
۶سؤالات خارج از كشور (ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳)دفترچه عمومي(گروه هاي رياضي – تجربي – هنر-زبان)
دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم انسانيدفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم تجربيدفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فنيدفترچه اختصاصي گروه آزمايشي هنر
دفترچه اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني (ويژه علوم و معارف اسلامي)
دفترچه عمومي گروه آزمايشي علوم انساني
دفترچه اقليت هاي مذهبي و زبان هاي خارجي غير انگليسي
دفترچه اختصاصي گروه زباندفترچه اختصاصي زبان‌آلماني و فرانسه