روش مطالعه

روند آموزشی در کشور ما  از دو نوع آزمون و در پی آن از دو نوع سبک  مطالعه متفاوت تشکیل شده است.

۱-آزمونهای تشریحی


به آزمون هایی اطلاق می شود که جواب سؤال مورد نظر باید به صورت نوشتاری و در مواردی به صورت شرح
سوال مورد نظر توسط دانش آموزان ارائه شود. اکثراً در این آزمون ها نیازی به چندان تفهیمی خواندن مطالب وجود ندارد

چون دانش آموز با توجّه نسبتاً کمی هم، می تواند به چنین سؤالاتی پاسخ صحیح ارائه نماید. پس در یادگیری این گونه سؤالات باید این استنباط را نمود که این گونه درس خواندن نیازی به برنامه ریزی ندارد؛ بلکه در چند روز باقی مانده به امتحان هم، اگر بتوان مطالعه نمود


باز می توان در چنین امتحاناتی نتیجه گرفت و دلیل ادعای ما امتحانات ترمی است که برای دانش آموزان کشورمان برگزار می شود و حتّی با وجود خوانده نشدن مطالب امتحانات در طول ترم، بازهم با چند روز خواندن،می توان به نتیجه مثبت دست یافت. پس روش خاص و سازمان یافته ای (با توجّه به سیستم آموزشی موجود در کشور) برای چنین مطالعه ای نیاز نیست. البته منظور این نیست که برای آزمون های تشریحی روش خاصّی نیاز نیست یا وجود ندارد،
 
البته با تغییر در کنکور مسلماً فشار بر روی دروس دبیرستانی خواهد بود که این امر روند خاص و مشکلات مربوط به خود را در پی خواهد داشت.
۲-آزمونهای تستی
در این آزمون ها متناسب با شرایط آزمونی که برگزار می شود (دو گزینه، سه گزینه، چهار و حتّی پنج گزینه ای) طراح سؤال، پرسش هایی را در این قالب مطرح می کند. امّا این سؤالات بسیار تفهیمی است و تنها افرادی می توانند به طور  کامل و سنجیده به چنین سؤالاتی پاسخ دهند که کاملاً به سؤالات مسلّط شوند و کتاب را دقیق بفهمند دلیل ادعای ما بررسی روند تغییر سؤالات در چند سال اخیر است که جز با مطالعه دقیق وسنجیده به این مهم نایل شد .

نمی توان به لازم به توضیح است که در سال های قبل،دانش آموزی که مطالب کتاب را به صورت تشریحی مطالعه می نمود، به راحتی می توانست سؤالات تستی را نیز پاسخ دهد؛ چون سؤالات تستی نیز با اندک تغییری و در قالب تشریحی مطرح می شد و داوطلب با مطالعه سطحی نیز می توانست به چنین سؤالاتی پاسخ دهد. مثلاً طراح سؤال به جای سنجش حافظه بلند مدت با طرح سؤالاتی مانند: نام ببرید و جای خالی، سعی در بررسی  میزان یادگیری داوطلب می نمود
در صورتی که طرح چنین سوالاتی فقط می توانست حافظه کوتاه مدت و تا حدودی حافظه میان مدت را بسنجد و دلیل این امر فراموشی مطالب توسظ دانش آموز در دانشگاه است که اکثر استادان به جای ارائه مطالب جدید مجبورند مروری بر مطالب دبیرستان داشته باشند.
حال سوال اینجاست که با چه روش هایی می توان به چنین سوالاتی پاسخ داد و با این تغییر چگونه می توان سازگاری یافت؟
در سطح کشور چند روش برای مطالعه تستی مطرح است که بعضی شناخته شده و بعضی به ورطه فراموشی سپرده شده اند. این روش ها عبارتند از
روش  تجربی

  • ۱-روش تجربی
  • ۲- روش لایتنر
  • ۳-روش جی ۵
  • (PQ5R 4-روش دابلیو  هلفر (
  • ISO-روش ۵
  • ۶-روش مدل برداری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.