آموزش ۰تا۱۰۰ انتخاب رشته شگفت انگیز به صورت رایگان

فهرست مطالب (آنچه خواهیم آموخت) ۱٫تحلیل کارنامه ۲٫چگونگی انتخاب رشته ۳٫شرایط مهم انتخاب رشته ۴٫سهمیه های مهم ۵٫گزینش بومی ۶٫آشنایی با زیرگروه ها نمره و تراز ۷٫شیوه های گزینش ۸٫آشنایی با دوره های تحصیلی دانشگاه ظرفیت دوره ها روزانه ،نوبت ادامه مطالب