Event

چنانچه بنا به هر دلیلی از برنامه آزمون ها جا موندید به اندازه که برنامه ریزی می کنید نمی توانید درس بخونید و روند رو به رشدی داشته باشید نیم دوم سال آغازی مهم تر هست برای شما نیمه دوم سال را بدون آزمون و خطا با صوت مشاوره شروع کنید و هم جبران عقب افتادگی داشته باشید و هم از رقبا سبقت بگیرید