اطلاعيه اعلام زمان انجام مصاحبه کنکور ۱۴۰۰

اطلاعيه اعلام زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ كه در زمان اعلام نتايج نهايي براي آنها يكي از كدهاي ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ ،۱۸ ، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ،۲۳ ،۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ ، ۳۱،۳۰ و ۳۲ اعلام گرديده است

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

پيرو اطلاعيه مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۰ درخصوص اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، بدين‌وسيله به اطلاع آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ كه در زمان اعلام نتايج نهايي بجاي كد قبولي و يا علاوه بر كدرشته محل قبولي متمركز براي آنان يكي از كدهاي (۱۱) (دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي)، ۱۲ (دانشگاه شاهد)، ۱۴(دانشگاه علوم قضايي )، ۱۵(مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه طباطبايي)، ۱۸ (دانشكده غيرانتفاعي رفاه)، ۲۰ (رشته­ های بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه الله /عج/)، ۲۱ (دانشگاه شهيد مطهري)، ۲۲ (بورسيه وزارت دفاع)، ۲۳ (دانشگاه صداو سيما) ،۲۴ (معارف اسلامی و ارشاد-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع))، ۲۵ (رشته‌های بورسیه علوم پزشکی ارتش)، ۲۶ (بورسيه نيروي انتظامي)، ۲۹ (كارداني و کارشناسی فوريتهاي پزشكي)،۳۰ (دانشکده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم) ، ۳۱ (دانشگاه جامع امام حسین (ع)) و ۳۲ (رشته­ های کاردانی بهداشت عمومی) اعلام گرديده، مي‌رساند با توجه به اولويت كدرشته محل انتخابي، اين افراد در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مصاحبه و مراحل گزينش در رشته‌هاي تحصيلي انتخابي دانشگاهها و موسسات فوق  قرار گرفته‌اند و مي‌بايست براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش به شرح جدول زیر و همچنين موارد اعلام شده در بند (۲ و ۳) اين اطلاعيه، با به همراه داشتن مدارك مورد نياز شامل: اصل و يك سري تصوير شناسنامه و كارت ملي، تصوير آخرين مدارك تحصيلي (اعم از ديپلم نظام قديم، نظام جديد، پيش‌دانشگاهي و يا كارداني) به موسسات ذيربط مراجعه نمايند.

۱-معرفي­ شدگان كدهاي ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ،  18 ، ۲۰  ،  21 ،  22، ۲۴،۲۳ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ لازم است بمنظور انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته معرفي شده مطابق توضيحات جدول ذيل عمل نمايند.

كد اعلام شدهنام دانشگاهزمان و آدرس محل مصاحبه
كد ۱۲دانشگاه شاهدبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
كد ۱۴دانشگاه علوم‌قضايياز طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
كد ۱۵دانشگاه علامه طباطبائيبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
كد ۱۸دانشكده غيرانتفاعي رفاهبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
كد ۲۰بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه الله/عج/از طرف گزينش علوم پزشكي بقيه الله/عج/ با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
كد ۲۱دانشگاه شهيد مطهريبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
كد ۲۲بورسيه وزارت دفاعاز طرف گزينش وزارت دفاع با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
كد۲۳صدا و سيمابرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.
كد ۲۴دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
كد ۲۵بورسیه علوم پزشکی ارتشاز طرف گزينش علوم پزشكي ارتش با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
كد ۲۶بورسيه نيروي­انتظامياز طرف گزينش نيروي انتظامي با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
كد ۳۰تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قماز طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد۳۱دانشگاه جامع امام حسین (ع)از طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد۳۲علوم پزشکی بیرجند، گناباد و مشهدمتقاضیان با توجه به کدرشته انتخابی برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مربوط مراجعه نمایند.

۲- معرفی شدگان (کد ۲۹) رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی:

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏شدگان هريك از كدرشته‌هاي تحصيلي کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی (کد ۲۹) اعلام گرديده، به اطلاع می­رساند، با توجه به تعیین تعداد ۵ مرکز دانشگاهی مطابق جدول زیر برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش از معرفی شدگان، لذا افراد معرفی شده می­توانند با براساس استان محل اقامت خود برای اطلاع از برنامه زمانی و آدرس محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، از روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه محل انجام مصاحبه خود مراجعه نموده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه که براساس استان محل اقامت معرفی شدگان تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.

نام دانشگاه مجری مصاحبهنام استان محل اقامت معرفی شدگان
دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران-آذربایجان غربی-آذربایجان شرقی-اردبیل-زنجان-قزوین-البرز-سمنان-مازندران-گلستان-گیلان و قم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهان- کرمان و چهارمحال و بختیاری
دانشگاه علوم پزشکی مشهدخراسان رضوی- شمالی- جنوبی و سیستان و بلوچستان
دانشگاه علوم پزشکی شیرازفارس-کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاه-کردستان-همدان- لرستان-خوزستان- ایلام و مرکزی

۳-معرفي شدگان (کد ۱۱) پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي ـ تهران

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان هريك از كدرشته‌هاي تحصيلي متمركز پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ـ تهران (رشته‌هاي مخصوص متقاضیان بومي و داراي تعهد استخدام) با (كد ۱۱) اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني مندرج در این اطلاعیه به آدرس‌هاي مندرج در جدول شماره ۱ (ذیل این اطلاعیه) مراجعه نمايند.

انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت هاي عمومي (گزينش) معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته­هاي تحصيلي متمركز دانشگاه­هاي فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي درآزمون سراسري سال ۱۴۰۰ در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهد بود. (معرفي شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر حتماً شركت نموده باشند).

یادآوریهای مهم:

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته­های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­گردد. مسئولیت آن نيز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صلاحيت­هاي عمومي معرفی­ شدگان به آموزش وپرورش، با رعايت دقيق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت کرونا ویروس ۱۹ و فاصله گذاری اجتماعی كه به مراكز مجري مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصيه مي‌شود ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني كننده و زدن ماسك در تمام مراحل انجام مصاحبه وگزينش، نكات بهداشتي را نيز به طور كامل و به دقت رعايت نمايند.

متقاضیاني كه صلاحیت‌های تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش ‌و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرآیند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد..

الف ): نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش 

توجه آن دسته از متقاضیان كه اسامي آنان در رديف معرفی شدگان کد ۱۱ رشته  هاي تحصیلی دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است به رعايت موارد ذيل معطوف مي‌دارد: 

۱-پس از تهيه نسخه پرينت” فرم مشخصات فردی” (فرم شماره ۲) از ذیل همین اطلاعیه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس و مدارک خواسته شده در فرم مزبور اقدام و به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاريخ انتشار این اطلاعیه، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشاني مندرج در جدول شماره ۲ در ذیل همین اطلاعیه) ارسال نمايند. 

۲-لازم است در تكميل “فرم اطلاعات فردی” دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هر گونه نقص و… در تكميل فرم، به عهده متقاضی مي باشد

۳-عدم تكميل فرم و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاههاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

ب): اقدامات لازم براي انجام بخشي از مراحل گزينش و مصاحبه  اختصاصي 

 انجام مصاحبه اختصاصي از شرايط قانوني براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌باشد. انجام مصاحبه تخصصي، صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه امكان پذير مي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي امكان پذير نخواهد بود.

۱-متقاضیانی که جزء معرفی‌شدگان کد ۱۱ براي انجام مصاحبه در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  قرار گرفته‌اند باید برای اقدامات  بعدي با مراجعه به  آدرس درگاه اطلاع رسانی  اداره كل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (۱) اقدام نمایند.

یادآوری ۱ : معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد گردد متعاقباً از طريق اداره كل آموزش وپرورش استان محل اقامت ويا مركز مجري مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری ۲ : انجام مصاحبه  اختصاصي از معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي نيز همانند دانشگاه فرهنگيان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

۲-عدم حضور درمهلت مقرر براي انجام مصاحبه وساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

۳-از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي  به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج دفترچه شماره (۲) راهنماي انتخاب رشته و دفترچه “بخش پيوست ها آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ و اطلاعيه هاي اصلاحي بعدي ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل۶۵۰۰ و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل ۱۴ در دوره متوسطه ي دوم (معدل سه پايه اول، دوم و سوم)، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱/۷/۱۳۷۶ به بعد) و …) باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصي، منتفي خواهد بود.

 تبصره: حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

۴ –ويژگي هاي جسماني معرفي شدگان بارعايت بند ۹ بخش «ج» “شرايط اختصاصي”شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته‌های تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، بايد توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش وپرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه  مورد تأييد قرار گيرد. در غير اين صورت، انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

۵-معرفي متقاضی از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش وپرورش جهت بررسي صلاحيت هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي‌هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي گردد. درصورت تأييد صلاحيت هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش (موفقيت در مصاحبه اختصاصي و تاييد صلاحيت هاي عمومي)، گزينش علمي نهايي آنان در مقايسه با ساير متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي (كنكور) كسب نموده‌اند و با در نظر گرفتن اولويت هاي انتخابي متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

تبصره: تأييد مصاحبه تخصصي متقاضی در هريك از مراكز مجري مصاحبه، به اين مفهوم خواهد بود كه صلاحيت تخصصي متقاضی معرفي شده به آموزش وپرورش، براي رشته محل هاي انتخابي در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين در صورت تاييد صلاحيت هاي عمومي (گزينش) متقاضی توسط دبيرخانه هيات مركزي گزينش، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمي آزمون سراسري و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.

۶-با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (۲) آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ به متقاضیان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي انجام مصاحبه تخصصي اقدام نمايد. 

تبصره: متقاضیان معرفي شده درصورت عدم تمايل به تحصيل در كد رشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي، مي توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نموده و يا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت نكنند. 

۷-تغییر رشته وگرايش، تغيير اولويت، تغييردوره تحصیلی، انتقال و جابه جايي در بين دانشگاه‌ها و بلعكس دربدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیرنخواهد بود. 

۸-با توجه به هدف عملياتي ۵ برنامه زيرنظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني تعليم و تربيت رسمي عمومي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه ۹۶۵ مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ شوراي عالي آموزش و پرورش و همچنين تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش» مصوب  جلسه ۸۳۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هرگونه گزينش و استخدام در مشاغل آموزشي و تربيتي در آموزش و پرورش، بر اساس نياز «براي بوم خدمت » صورت مي پذيرد.  بنابراين بعد از طي فرآيند پذيرش و استخدام، خارج شدن نيرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامي خواهد بود. بنابراين تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعيت می باشد. 

۹-مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال ۱۴۰۰  از سوي متقاضیان و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (متقاضیان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

۱۰-قدرت بينايي: قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج‌دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده ‌بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم)  

تبصره: پس از اصلاح با عينك و لنز، داشتن ديد۱۰/۱۰ هرچشم و داشتن ديد حداقل ۲۰/۱۶ در دو چشم، الزامي مي‌باشد.

۱۱-محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (۱) صفحه ۳ بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۴۰۰  تعيين خواهد شد.  

تبصره۱ : كلاس هایي كه به حدنصاب لازم (حداقل ۲۰ نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابه جايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت درغير اين صورت، قبولي آنان باطل خواهد شد.

تبصره ۲: انتقال و جابه جايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي‌باشد.

۱۲-مصاحبه درپرديس هاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه در استانها) و يا دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي با توجه به گروه آزمايشي مربوط، براي تمامی كد رشته‌ محل‌هاي مورد نياز آموزش وپرورش مندرج در دفترچه شماره (۲) گروه آزمايشي مربوط، در دانشگاههاي مزبور مي‌باشد.

۱۳-جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني در صورت وجود ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس ۴ ×۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت نام درآزمون از طريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامي است.

۱۴-زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز دوشنبه مورخ ۱۲ ۰۷/ ۱۴۰۰ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۲۱/ ۰۷/۱۴۰۰ 

یادآوری ۱: زمان دقيق انجام مصاحبه از متقاضیان معرفي شده، به وسیله‌ی اداره كل آموزش وپرورش استان محل اقامت و مركز مجري مصاحبه، تعيين خواهد شد.

یادآوری ۲: معرفي شدگان موظفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره كل آموزش وپرورش استان محل اقامت خود، از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شيوه بيماري كوويد ۱۹ به متقاضیان توصيه مي شود از ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ از طريق آدرس‌های مندرج در جدول شماره (۱) از مكان وزمان دقيق مصاحبه، مطلع شوند.

۱۵-براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ به شماره ابلاغی ۹۶۵۸۴/ت ۵۷۷۷۱ هـ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷، هر یک از متقاضیان معرفی شده برای هزینه مصاحبه، با رعایت موارد فوق، مبلغ ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰٫۰۰۰) ریال به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام می گردد، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 

توجه : از متقاضیانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصی انجام نمی پذیرد. لذا این گونه متقاضیان از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری نمایند. بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي‌شود.  

۱۶-چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي و قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.

یادآوری‌های مهم :

۱ ) :  در صورتی که روزهای تعيين شده  برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت ننمايد، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی (حداكثر تا آخرين روز مهلت مقرر در اين اطلاعيه براي مصاحبه) ادامه یابد.

۲ ) :  از متقاضیان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصي در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

۳): تمامی معرفي شدگان کد ۱۱ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي مكلفند، فرم” اعلام  آمادگي  براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي (فرم شماره ۱)” را تكميل  و در زمان  مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي (درمهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه تحويل نمايند. 

 دریافت فایل فرم شماره ۱- فرم اعلام آمادگی برای پذیرش  مصاحبه معرفی شدگان فرمت در قالب PDF

دریافت فایل فرم شماره ۲- فرم مشخصات فردی معرفی شدگان برای هسته گزینش فرمت در قالب PDF

دریافت فایل جدول شماره ۱- آدرس سایت آموزش و پرورش برای انجام مصاحبه معرفی شدگان در قالب PDF

 جدول شماره ۲- نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش آموزش و پرورش در قالب PDF