اطلاعیه اعلام زمان انجام مصاحبه کنکور ۱۴۰۰

اطلاعیه اعلام زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنها یکی از کدهای ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ ،۱۸ ، ۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ،۲۳ ،۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ ، ۳۱،۳۰ و ۳۲ اعلام گردیده است

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

پیرو اطلاعیه مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۰ درخصوص اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که در زمان اعلام نتایج نهایی بجای کد قبولی و یا علاوه بر کدرشته محل قبولی متمرکز برای آنان یکی از کدهای (۱۱) (دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی)، ۱۲ (دانشگاه شاهد)، ۱۴(دانشگاه علوم قضایی )، ۱۵(مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی)، ۱۸ (دانشکده غیرانتفاعی رفاه)، ۲۰ (رشته­ های بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه الله /عج/)، ۲۱ (دانشگاه شهید مطهری)، ۲۲ (بورسیه وزارت دفاع)، ۲۳ (دانشگاه صداو سیما) ،۲۴ (معارف اسلامی و ارشاد-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع))، ۲۵ (رشته‌های بورسیه علوم پزشکی ارتش)، ۲۶ (بورسیه نیروی انتظامی)، ۲۹ (کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی)،۳۰ (دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه- قم) ، ۳۱ (دانشگاه جامع امام حسین (ع)) و ۳۲ (رشته­ های کاردانی بهداشت عمومی) اعلام گردیده، می‌رساند با توجه به اولویت کدرشته محل انتخابی، این افراد در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای انجام مصاحبه و مراحل گزینش در رشته‌های تحصیلی انتخابی دانشگاهها و موسسات فوق  قرار گرفته‌اند و می‌بایست برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش به شرح جدول زیر و همچنین موارد اعلام شده در بند (۲ و ۳) این اطلاعیه، با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل: اصل و یک سری تصویر شناسنامه و کارت ملی، تصویر آخرین مدارک تحصیلی (اعم از دیپلم نظام قدیم، نظام جدید، پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی) به موسسات ذیربط مراجعه نمایند.

۱-معرفی­ شدگان کدهای ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ،  18 ، ۲۰  ،  21 ،  22، ۲۴،۲۳ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ لازم است بمنظور انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته معرفی شده مطابق توضیحات جدول ذیل عمل نمایند.

کد اعلام شدهنام دانشگاهزمان و آدرس محل مصاحبه
کد ۱۲دانشگاه شاهدبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
کد ۱۴دانشگاه علوم‌قضاییاز طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد ۱۵دانشگاه علامه طباطبائیبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
کد ۱۸دانشکده غیرانتفاعی رفاهبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
کد ۲۰بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه الله/عج/از طرف گزینش علوم پزشکی بقیه الله/عج/ با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد ۲۱دانشگاه شهید مطهریبرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
کد ۲۲بورسیه وزارت دفاعاز طرف گزینش وزارت دفاع با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد۲۳صدا و سیمابرای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.
کد ۲۴دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
کد ۲۵بورسیه علوم پزشکی ارتشاز طرف گزینش علوم پزشکی ارتش با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد ۲۶بورسیه نیروی­انتظامیاز طرف گزینش نیروی انتظامی با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد ۳۰تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قماز طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد۳۱دانشگاه جامع امام حسین (ع)از طرف دانشگاه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.
کد۳۲علوم پزشکی بیرجند، گناباد و مشهدمتقاضیان با توجه به کدرشته انتخابی برای اطلاع از زمان انجام مصاحبه به سایت دانشگاه مربوط مراجعه نمایند.

۲- معرفی شدگان (کد ۲۹) رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی:

متقاضیانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان هریک از کدرشته‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی (کد ۲۹) اعلام گردیده، به اطلاع می­رساند، با توجه به تعیین تعداد ۵ مرکز دانشگاهی مطابق جدول زیر برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش از معرفی شدگان، لذا افراد معرفی شده می­توانند با براساس استان محل اقامت خود برای اطلاع از برنامه زمانی و آدرس محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، از روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه محل انجام مصاحبه خود مراجعه نموده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه که براساس استان محل اقامت معرفی شدگان تعیین گردیده است، مراجعه نمایند.

نام دانشگاه مجری مصاحبهنام استان محل اقامت معرفی شدگان
دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران-آذربایجان غربی-آذربایجان شرقی-اردبیل-زنجان-قزوین-البرز-سمنان-مازندران-گلستان-گیلان و قم
دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناصفهان- کرمان و چهارمحال و بختیاری
دانشگاه علوم پزشکی مشهدخراسان رضوی- شمالی- جنوبی و سیستان و بلوچستان
دانشگاه علوم پزشکی شیرازفارس-کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهکرمانشاه-کردستان-همدان- لرستان-خوزستان- ایلام و مرکزی

۳-معرفی شدگان (کد ۱۱) پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ـ تهران

متقاضیانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان هریک از کدرشته‌های تحصیلی متمرکز پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (رشته‌های مخصوص متقاضیان بومی و دارای تعهد استخدام) با (کد ۱۱) اعلام گردیده، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصی و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در این اطلاعیه به آدرس‌های مندرج در جدول شماره ۱ (ذیل این اطلاعیه) مراجعه نمایند.

انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش) معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته­های تحصیلی متمرکز دانشگاه­های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی درآزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. (معرفی شدگان دقت نمایند که در مراحل مورد نظر حتماً شرکت نموده باشند).

یادآوریهای مهم:

حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته­های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­گردد. مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت­های عمومی معرفی­ شدگان به آموزش وپرورش، با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت کرونا ویروس ۱۹ و فاصله گذاری اجتماعی که به مراکز مجری مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصیه می‌شود ضمن همراه داشتن مواد ضد عفونی کننده و زدن ماسک در تمام مراحل انجام مصاحبه وگزینش، نکات بهداشتی را نیز به طور کامل و به دقت رعایت نمایند.

متقاضیانی که صلاحیت‌های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش ‌و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرآیند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد..

الف ): نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش 

توجه آن دسته از متقاضیان که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان کد ۱۱ رشته  های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شده است به رعایت موارد ذیل معطوف می‌دارد: 

۱-پس از تهیه نسخه پرینت” فرم مشخصات فردی” (فرم شماره ۲) از ذیل همین اطلاعیه، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس و مدارک خواسته شده در فرم مزبور اقدام و به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ انتشار این اطلاعیه، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول شماره ۲ در ذیل همین اطلاعیه) ارسال نمایند. 

۲-لازم است در تکمیل “فرم اطلاعات فردی” دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هر گونه نقص و… در تکمیل فرم، به عهده متقاضی می باشد

۳-عدم تکمیل فرم و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاههای مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

ب): اقدامات لازم برای انجام بخشی از مراحل گزینش و مصاحبه  اختصاصی 

 انجام مصاحبه اختصاصی از شرایط قانونی برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌باشد. انجام مصاحبه تخصصی، صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه امکان پذیر می‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

۱-متقاضیانی که جزء معرفی‌شدگان کد ۱۱ برای انجام مصاحبه در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی  قرار گرفته‌اند باید برای اقدامات  بعدی با مراجعه به  آدرس درگاه اطلاع رسانی  اداره کل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (۱) اقدام نمایند.

یادآوری ۱ : معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد گردد متعاقباً از طریق اداره کل آموزش وپرورش استان محل اقامت ویا مرکز مجری مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری ۲ : انجام مصاحبه  اختصاصی از معرفی شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی نیز همانند دانشگاه فرهنگیان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

۲-عدم حضور درمهلت مقرر برای انجام مصاحبه وسایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تلقی می گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

۳-از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی  به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته و دفترچه “بخش پیوست ها آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و اطلاعیه های اصلاحی بعدی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور (کسب نمره علمی کل۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه ی دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم)، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (۱/۷/۱۳۷۶ به بعد) و …) باشند. در غیر این صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفی خواهد بود.

 تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد.

۴ –ویژگی های جسمانی معرفی شدگان بارعایت بند ۹ بخش «ج» “شرایط اختصاصی”شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش وپرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه  مورد تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت، انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

۵-معرفی متقاضی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش وپرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی‌های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تلقی نمی گردد. درصورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش وپرورش (موفقیت در مصاحبه اختصاصی و تایید صلاحیت های عمومی)، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده‌اند و با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره: تأیید مصاحبه تخصصی متقاضی در هریک از مراکز مجری مصاحبه، به این مفهوم خواهد بود که صلاحیت تخصصی متقاضی معرفی شده به آموزش وپرورش، برای رشته محل های انتخابی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین در صورت تایید صلاحیت های عمومی (گزینش) متقاضی توسط دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور براساس نمره علمی آزمون سراسری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

۶-با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (۲) آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به متقاضیان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی، توصیه می شود اصلاحات بعدی دفترچه مزبور را از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای انجام مصاحبه تخصصی اقدام نماید. 

تبصره: متقاضیان معرفی شده درصورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی، می توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه های مزبور اقدام نموده و یا در مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی شرکت نکنند. 

۷-تغییر رشته وگرایش، تغییر اولویت، تغییردوره تحصیلی، انتقال و جابه جایی در بین دانشگاه‌ها و بلعکس دربدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیرنخواهد بود. 

۸-با توجه به هدف عملیاتی ۵ برنامه زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب  جلسه ۸۳۳ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت » صورت می پذیرد.  بنابراین بعد از طی فرآیند پذیرش و استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی خواهد بود. بنابراین تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعیت می باشد. 

۹-مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی واختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰  از سوی متقاضیان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (متقاضیان ذکور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

۱۰-قدرت بینایی: قدرت بینایی (قدرت دید هر چشم حداقل پنج‌دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده ‌بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم)  

تبصره: پس از اصلاح با عینک و لنز، داشتن دید۱۰/۱۰ هرچشم و داشتن دید حداقل ۲۰/۱۶ در دو چشم، الزامی می‌باشد.

۱۱-محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها در واحدهای تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (۱) صفحه ۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۰  تعیین خواهد شد.  

تبصره۱ : کلاس هایی که به حدنصاب لازم (حداقل ۲۰ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابه جایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت درغیر این صورت، قبولی آنان باطل خواهد شد.

تبصره ۲: انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می‌باشد.

۱۲-مصاحبه درپردیس های دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری مصاحبه در استانها) و یا دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی با توجه به گروه آزمایشی مربوط، برای تمامی کد رشته‌ محل‌های مورد نیاز آموزش وپرورش مندرج در دفترچه شماره (۲) گروه آزمایشی مربوط، در دانشگاههای مزبور می‌باشد.

۱۳-جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی در صورت وجود دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل در آن قید شده است) و یک قطعه عکس ۴ ×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام درآزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است)، الزامی است.

۱۴-زمان مصاحبه معرفی شدگان: روز دوشنبه مورخ ۱۲ ۰۷/ ۱۴۰۰ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۱/ ۰۷/۱۴۰۰ 

یادآوری ۱: زمان دقیق انجام مصاحبه از متقاضیان معرفی شده، به وسیله‌ی اداره کل آموزش وپرورش استان محل اقامت و مرکز مجری مصاحبه، تعیین خواهد شد.

یادآوری ۲: معرفی شدگان موظفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش وپرورش استان محل اقامت خود، از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شیوه بیماری کووید ۱۹ به متقاضیان توصیه می شود از ۱۲/۰۷/۱۴۰۰ از طریق آدرس‌های مندرج در جدول شماره (۱) از مکان وزمان دقیق مصاحبه، مطلع شوند.

۱۵-براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ به شماره ابلاغی ۹۶۵۸۴/ت ۵۷۷۷۱ هـ مورخ ۹۹/۰۸/۲۷، هر یک از متقاضیان معرفی شده برای هزینه مصاحبه، با رعایت موارد فوق، مبلغ ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰٫۰۰۰) ریال به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام می گردد، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 

توجه : از متقاضیانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصی انجام نمی پذیرد. لذا این گونه متقاضیان از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی‌شود.  

۱۶-چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

یادآوری‌های مهم :

۱ ) :  در صورتی که روزهای تعیین شده  برای انجام مصاحبه معرفی شدگان کفایت ننماید، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه برای مصاحبه) ادامه یابد.

۲ ) :  از متقاضیان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

۳): تمامی معرفی شدگان کد ۱۱ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مکلفند، فرم” اعلام  آمادگی  برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی (فرم شماره ۱)” را تکمیل  و در زمان  مراجعه برای انجام مصاحبه اختصاصی (درمهلت مقرر) به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 

 دریافت فایل فرم شماره ۱- فرم اعلام آمادگی برای پذیرش  مصاحبه معرفی شدگان فرمت در قالب PDF

دریافت فایل فرم شماره ۲- فرم مشخصات فردی معرفی شدگان برای هسته گزینش فرمت در قالب PDF

دریافت فایل جدول شماره ۱- آدرس سایت آموزش و پرورش برای انجام مصاحبه معرفی شدگان در قالب PDF

 جدول شماره ۲- نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش آموزش و پرورش در قالب PDF