تاریخچه ی کنکور

تاریخچه ی کنکور امروزه حدود نیم قرن (۴۸تا۹۶) از عمر کنکور در کشورمان می گذرد.آزمونی که در فراز ونشیب سا ل های نوپایی و بعد از گذران دوران جوانی،اکنون در دوران میانسالی و پختگی های به نسل ما رسیده است. Continue Reading