خــلاصــه بــرداری

یکی از روشهایی که دانش آموزان باید بدان توجه داشته باشند خلاصه برداری از جزوهها و کتابهاست تا دانش آموزان بتوانند در وقت صرفه جویی کنند و میزان یادگیری خود را تا حد زیادی بالا ببرند. دانش آموزان عزیز باید Continue Reading

برنامه ریزی نوین

با مطالعه و بررسی انواع برنامه ریزی های تحصیلی در کتاب های آموزشی، به دو سبک عمده برمی خوریم: ۱-سبکی که در آن به برنامه ریزی هفتگی برای آینده و  تعیین ساعت های مطالعه توجه می شود. ۲-سبکی که در Continue Reading

تاریخچه ی کنکور

تاریخچه ی کنکور امروزه حدود نیم قرن (۴۸تا۹۶) از عمر کنکور در کشورمان می گذرد.آزمونی که در فراز ونشیب سا ل های نوپایی و بعد از گذران دوران جوانی،اکنون در دوران میانسالی و پختگی های به نسل ما رسیده است. Continue Reading