اعلام علاقمندی به شرکت در آزمون عملی رشته های هنر و علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (آزمون سراسری ۱۳۹۸)

داوطلب گرامی در صورتی که برایاولین بار برای اعلام علاقمندی به شرکت در آزمون عملی رشته های هنر و علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (آزمون سراسری ۱۳۹۸) اقدام می نمایید می توانید از یکی از روش های اول و دوم استفاده نمایید

برای ویرایش اطلاعات می توانید از هر سه روش برای ورود به سامانه استفاده نمایید

برای دریافت پرینت اعلام علاقمندی به شرکت در آزمون عملی رشته های هنر و علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (آزمون سراسری ۱۳۹۸) باید بعداز تایید اطلاعات ویرایشی، پرینت دریافت نمایید

لینک سنجش کلیک کنید